واحد بهداشت دهان و دندان شبکه مه ولات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
شنبه 15 مهر 1391
واحد بهداشت دهان و دندان  شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات .شعار سال 2012 سازمان جهانی بهداشت Good health adds life to years زندگي سالم، طول عمر بيشتر
October 06, 2012
 
لطفا نظرت و پیشنهادات خود را با ماد ر میان بگذارید
 

 

پرسنل و احد:دکتر حسن شهری 

 

واژه های کلیدی :

پوسیدگی –بیماری لثه (پریودنتیت) جرم دندان –ترمیم دندان –فلوراید تراپی –فیشر سیلانت (شیاربند )

بیان مسئله :

با ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم در زمینه بهداشت و پیشگیری ، فرهنگ سازی و طب مشارکت آنها میتوان نگرش ، رفتار عملکرد آنان را در رابطه با سلامت دهان و دندان تغییر داده و با این افزایش آگاهی تغییر نگرشها ، باورها و در نهایت ایجاد الگوههای صحیح رفتارهای بهداشتی میتوانیم قدم موثری درتامین سلامت جامعه برداریم مطالعات و تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که پوسیدگی دندان بطور چشمگیری در بین افراد جامعه شایع است تا آنجا که بعد از سرماخوردگی شایعترین بیماری را به پوسیدگی دندان نسبت می دهند . این مسئله بیانگر این مهم است که وجود مشکل پوسیدگی دندان بعنوان یکی از اولویتهای بهداشتی درمانی جامعه امروز بوده که به برنامه ریزی دقیق آموزشی و بهداشتی در زمینه پیشگیری و درمان نیاز دارد .

هدف کلی :

ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه

اهداف اختصاصی :

1- افزایش اگاهی و بهبود رفتارهای بهداشتی افراد جامعه

2- کاهش جزء m (دندانهای کشیده شده ) و افزایش جزء f (دندانهای ترمیم شده ) در شاخص DMF جامعه

3- کاهش پوسیدگی دندان در افراد جامعه

4- کاهش بیماریهای لثه و بافت اطراف دندانها در افراد جامعه

5- پیشگیری از ایجاد پوسیدگی در کودکان زیر 12 سال

6- درمان کلیه بیماریهای دهان و دندان افراد جامعه

شرح وظایف

1- آموزش و افزایش اطلاعات آحاد مردم در ارتباط با سیستم دهانی و دندانی و روشهای پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان.

2- آموزش و افزایش اطلاعات کارکنان بهداشتی در ارتباط با برنامه های بهداشت دهان و دندان.

3- شرکت در دوره های آموزشی گروههای مختلف پزشکی و پیراپزشکی

4- برنامه ریزی و تهیه متون و مفاد آموزشی و ایجاد هماهنگی با برنامه های کشوری و استانی

5- بررسی و مطالعه شرایط محیطی افراد جامعه خصوصاً گروههای هدف از نظر تعیین عوامل مفید و مضر در ایجاد ارتباط با سیستم دهان و دندان

6- بررسی عادات غذایی و رفتاری افراد تحت پوشش و تعیین عادات مفید و مضر در ترویج عادات مفید و آموزش جهت ترک عادات مضر

7- تعیین شاخصهای علمی در ارتباط با ارزیابی وضعیت سلامت دهان و دندان افراد جامعه خصوصاً گروههای هدف بصورت طرحههای استانی و کشوری

8- بررسی و تحقیق در ارتباط با میزان اثر بخشی فعالیتهای آموزشی و پیشگیری و درمانی در سطح جامعه

9- برنامه ریزی ،تدارک رسانی و تعیین اولویتها و نظارت و پایش بر اجرای برنامه ها و ارزشیابی آنها

10- برنامه ریزی برای تعمیرات و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی

11- برنامه ریزی برای اجرای پایش برنامه های سلامت دهان و دندان

12- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

طرحها و برنامه های در دست اجرا

1-طرح دهان شویی سدیم فلوراید در مدارس ابتدایی

2-طرح ترمیم دندان 6 کودکان بدو ورورد به دبستان

3-طرع غربالگری دانش آموزان

4-طرح ارائه خدمات به گروههای هدف در مراکز بهداشتی درمانی

5-کشف موارد انتظار بیماریهای دهان و دندان

6-تهیه برنامه عملیاتی بیماریهای دهان و دندان

7-گسترش فعالیتهای بیماریهای دهان ودندان

«