روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مه ولات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول روابط عمومی  شهرستان مه ولات حسن زمانیان( کارشناس مبارزه با بیماریها)

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مه ولات

من از همه شما انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهاد گونه کار کنید. مقام معظم رهبری

 

 

 

 

  • کمیته پیشنهادات