کارگزینی شبکه بهداشت و درمان مه ولات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
شنبه 15 مهر 1391
به  واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات خوش آمدید.شعار سال 2012 سازمان جهانی بهداشت Good health adds life to years زندگي سالم، طول عمر بيشتر
October 06, 2012
 
لطفا نظرت و پیشنهادات خود را با ماد ر میان بگذارید
 

 
پرسنل واحد:
خانم گلباف
خانم عبدالرضايي کارشناس مدیریت بازرگانی
کارشناس مسئول واحد:
رسول عین اللهی کارشناس مدیریت بازرگانی
 
 

وظايف واحد كارگزيني:

1- مطالعه مستمر مجموعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي كشور ،قوانين كار بخشنامه و دستورالعمل ها به منظور آشنايي و اجراي آنها

2- تهيه احكام پرسنلي اعم از انتصاب ، ارتقاء گروه ، افزايش سنواتي ، استخدام پيماني ، آزمايشي فوق العاده شغل ، ماموريت ، انتقال و .... بر اساس تفويض اختيار و قوانيين و مقدمات مربوطه

3- بررسي ارزشيابي پرسنل بخش و چهار چوب دستورالعمل ها ي ارائه شده

4- انجام امور آموزشي پرسنل بخش

5 – انجام امور مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل از جمله انتصاب ، درج مدرك تحصيلي و تشكيل كميته فرعي ارتقاء گروه

6- پيگيري وضعيت استخدامي پرسنل بخش و تبديل نوع استخدام آنها در سطوح مختلف

7- انجام امور مربوطه به گزينش همكاران

8- رسيدگي به پرونده هاي همكاران باز نشسته

9- كنترل ورود و خروج همكاران و صدور كارت ورود خروج براي همكاران جديدالاسخدام

10- اطلاع رساني وضعيت حضور همكاران به مدير واحد

11- تهيه نامه اداري ، گواهي اشتغال به کار به دستگاههاي دولتي،بانکها و ساير مراجع ذيصلاح.

12- تشکيل کميته هاي فرعي ارتقاء شغلي، تمديد قرارداد استخدام پيماني .

13- تشکيل کميته نقل و انتقالات و رسيدگي به درخواست انتقال يا ماموريت همکاران.

14- انجام امور مربوط به تعاون، بيمه ،رفاه و دريافت وام کارکنان.

15- محاسبه و استخراج اضافه کار، تاخير، تعيين ماموريت و مانده مرخصي همکاران.

16- ثبت برگه هاي ماموريت روزانه ،مرخصي روزانه و استحقاقي و استعلاجي در سيستم.

17- تهيه آمار تخلف پرسنلي حسب مورد و طبق نظر مدير مافوق.

18- پاسخگويي به سوالات مراجعين.

19- پاسخگويي و اعلام مراتب وضعيت واحد به مسئولين

«