واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها شبکه بهداشت و درمان مه ولات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد مبارزه با بیماریها

مسئول واحد: رضا حسین زاده

کارشناسان واحد: امیر عابدزاده

·         مطالب آ موزشي

·         مناسبتهاي بهداشتي

·         برنامه عملیاتی واحد بیماریها

 

شرح وظایف :

 

بیان مسئله :

سال ها قبل بیماریهای عفونی محور اصلی سیاستگزاری کلان بهداشتی د رسطح مجامع مختلف بین المللی بود .هر چند هنوز بیشتر کشورهای با درآمد کم و متوسط گریبان گیر مسائل فوق هستند و لی ارتقائ مراقبت های بهداشتی و افزایش پوشش ایمنسازی توانسته تا حد زیادی با عوامل فوق مقابله کند . امروزه علی رغم کاهش موثر و در مواردی حذف و ریشه کنی برخی بیماریها ،کنترل و مراقبت از این بیماریها ضروری بوده و از طرفی قرار گرفتن در یک گذار اپیدمیولوژیک و افزایش سریع بیماریهای غیر واگیرنیز جزء اولویت های نظام مراقبت و مدیریت بیماری ها می باشد .

اهمیت مبارزه با بیماریها :

در حال حاضر بسیاری از بیماریهای واگیر با تلاش و پیگیری های صورت گرفته در کشور بصورت کنترل شده درامده و حتی در مواردی ریشه کن شده است ، اما بدلیل وجود بیماری در کشورهای همسایه و نیز مساعد شدن بروز در موارد خاص بایستی این بیماریها بصورت مداوم تحت کنترل و مراقبت قرار گرفته و در صورت لزوم به جهت کاهش موارد و قطع انتقال اقدامات سریع و موثر صورت پذیرد . برنامه ریزی و پیش بینی تمهیدات جهت تغییر سبک زندگی و کاهش عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده و کنترل این بیماریها می تواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش ناتوانی و افزایش سطح زندگی سالم داشته باشد .

تعریف :

هدف کلی :

v برنامه ریزی ، هماهنگی و اقدام در کاهش کاهش موارد بیماری های واگیر و غیر واگیر

v فعالیت های اختصاصی :

v برنامه گسترش ايمن سازي

v بررسي عوارض ايمن سازي

v برنامه ریزی در جهت اجرای نظام مراقبت از بيماري ها (واگير – غير واگير )

v بررسي اپيدميولوژي بيماريها

v دريافت گزارش بيماريهاي مشمول گزارش فوري و غير فوري

v برگزاري كارگاههاي آموزشي بمنظور افزايش آگاهي پرسنل بهداشتي درماني

v ايجاد آمادگي پرسنل بخش بهداشتي در برخورد با اپيدمي ها

v بررسي آمار و اطلاعات مربوط به بيماريها و ارسال به استان

همكاري و هماهنگي با ساير واحدهاي ستادي در برنامه هاي جاري مركز بهداشت

شرح وظایف واحد :

v تجزيه و تحليل داده هاي آماري مراكز تابعه در زمينه بيماريهاي واگير

v بررسيهاي اپيدميولوژي موارد گزارش شده از مراكز بهداشتی درمانی

v تنظيم برنامه اجرايي در مناطقي كه احتمال پيدايش بيماري وجود دارد

v ارائه راهکارهای مناسب جهت پيشبرد اهداف بهداشتي مركز بهداشت شهرستان بر مبناي گزارشات اپيدميولوژيك در كانون هاي مكشوفه از نظر تعيين حدود و ميزان انتشار بيماري

v ارزشيابي عمليات مبارزه با بيماريهاي واگير با اجراي بررسيهاي اختصاصي و تنظيم برنامه هاي اجرايي شهرستان بر اساس اولويتهاي تعيين شده

v بيماريابي.پيگيري و درمان بموقع بيماران

v ايجاد هماهنگي بين مراكز و ستاد مركز بهداشت و تنظيم برنامه آموزشي

v برنامه ريزي آموزشي در خصوص بيماريهاي واگير و غير واگير در منطقه

v نظارت و اجراي طرح كشوري ابلاغ شده از سوي وزارت بهداشت و درمان باهمكاري ساير نيروهاي بهداشتي

v اجراي طرح هاي تحقيقاتي ابلاغ شده جهت اجرا در سطح منطقه

v تهيه برنامه هاي عملياتي بيماريهاي واگير و غير واگير با توجه به الويت آنها در منطقه

طرح ها و برنامه های در دست اجراء:

v طرح واکسیناسیون هپاتیت ب متولدین 1368

v طرح غربالگری دیابت و فشار خون در متولدین بالای 30 سال

v تقويت نظام گزارش دهي بيماري ها از سطح مراكز بهداشتي درماني ، بيمارستانها ، مطب ها

v گسترش فعاليت هاي بيماريابي و درمان بيماريها

v كشف موارد انتظار بيماري ها

v توجه بيشتر به امر آموزش پرسنل بخش بهداشتي درماني در زمينه بيماريها

v تقويت و اصلاح سيستم های آماري

v اجراي طرح هاي تحقيقاتي متناسب با وضعيت بروز بيماري ها در شهرستان

v -تهيه برنامه هاي عملياتي بيماريهاي واگير و غير واگير با توجه به اولويت بيماريها در مناطق شهرستان