واحد جوانان، نوجوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان مه ولات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به پایگاه اطلاع رسانی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات خوش آمدید.
 
 
 
 
 
 

جوانان،نوجوانان ومدارس
 
پرسنل واحد:
مسوول واحد :خانم سعیدی
سطح تحصیلات : -

بيان مسئله

 

اهميت بهداشت مدارس:

مدرسه به عنوان يک ساختاراجتماعي ،براي آموزش ،محيطي رافراهم مي نمايدکه کودک درآن سال هاي حساس زندگي خودراسپري مي کند.هنگامي که کودک ،دبستان راآغازمي کند6سال ازعمرش گذشته است وازمحيط خانه به واحداجتماعي مدرسه واردوبامحيط وباخطرات تهديدکننده سلامتي ،تماس بيشتري پيدامي کند.کودک درمدرسه ،فردي ازافرادجامعه کوچک مدرسه است ،به علاوه عضوي ازاعضاءيک خانواده نيزمي باشدکه مجموع آنهاجامعه واجتماع راتشکيل مي دهدلذاباارائه خدمات درمدارس خدمات بهداشتي به جامعه نيزگسترش مي يابد.

تعريف بهداشت مدارس :

طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت ،بهداشت مدارس عبارت است ازمجموعه اقداماتي که به منظور تشخيص ،تامين وارتقاءسلامت جسمي ،رواني اجتماعي ومعنوي دانش آموزان وآندسته ازکارکناني که به نحوي درارتباط بادانش آموزان قراردارندبه اجرادرمي آيد.

هدف کلي:

تشخيص ،تامين وارتقاءسلامت جسمي ،رواني واجتماعي معنوي دانش آموزان وکارکنان مدارس.

فعاليتهاي اختصاصي :

  1. ارتقاءسطح آگاهي ،نگرش ورفتارهاي بهداشتي دانش آموزان
  2. ارتقاءسطح آگاهي ،نگرش وعملکردبهداشتي کارکنان مدارس ووالدين دانش آموزان
  3. ايجادميل به سلامت درکودکان ونوجوانان دانش آموز
  4. آموزش ،تمرين مهارتهاي سالم زيستن به نحوي که طبيعت ثانوي آنهاشود
  5. بهبودوضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

اصول کلي خدمات بهداشت مدارس:

  1. آموزش بهداشت مدارس(آموزش بهداشت به دانش آموزان ،کارکنان مدارس ووالدين دانش آموزان ازطريق برنامه هاي درون مدرسه وخارج ازمدرسه)
  2. مراقبت بهداشتي دانش آموزان(-ارزيابي سلامت دانش آموزان هنگام ورودبه پايه اول ابتدايي وتشکيل وثبت شناسنامه سلامت آنهابه منظورمداخله به هنگام براي رفع مشکل-انجام معاينات دوره اي براساس دستورالعمل اجراي شناسنامه سلامت دانش آموزبه منظورمراقبت بهداشتي –معاينات متناوب بهداشتي باهدف بيماريابي ،ارجاع ودرمان-مراقبت ازدانش آموزان نيازمندمراقبت هاي ويژه مثل مبتلايان به بيماريهاي مزمن-مراقبتهاي فوري درصورت نيازبه کمک هاي اوليه مثل حوادث ،زخم هاوبيماريهاي ناگهاني-ثبت وگزارش وپيگيري مواردارجاع شده ومرجوعي ازمراکزبهداشتي درماني)
  3. تدارک،نظارت برايمني وبهداشت محيط مدرسه(-رعايت استانداردهاي لازم براي محيط فيزيکي وتاسيسات وتجهيزات بهداشتي مدرسه-اعمال مديريت ونظارت برنگهداري مناسب ازامکانات بهداشتي محيط مدرسه-اعمال مديريت ونظارت براستفاده مناسب ازامکانات بهداشتي موجود)
  4. نظارت برتغذيه دانش آموزان(-نظارت برنحوه عرضه وتوزيع موادغذايي به دانش آموزان درداخل واطراف مدرسه-عرضه موادغذايي مغذي وسالم براي ايجادعادات غذايي مناسب دردانش آموزان)

شرح وظائف واحد بهداشت مدارس

1. جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیتها و گزارش به مرکز بهداشت استان .

2. بررسی و شناخت وضع موجود بهداشت مدارس شهرستان به منظور تعیین نیازها و اولویتها.

3. همکاری در انجام تحقیقات و طرح های کاربردی در زمینه بهداشت مدارس.

4. تهیه مطالب لازم در زمینه بهداشت مدارس جهت آموزش به دانش آموزان ، معلمین ، کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان.

5. اجرای ضوابط استاندارها و دستورالعملهای ابلاغی.

6. بررسی و شناخت مسائل و مشکلات و همکاری و کوشش و ارائه طریق جهت رفع آن.

7. پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات بهداشت مدارس .

8. ایجاد هماهنگی لا زم بین خدمات بهداشت مدارس و سایر واحدها.

9. ایجاد هماهنگی لا زم و همکاری همه جانبه با مسئولین بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش.

10. جلب مشارکت مردم و دانش آموزان و کارکنان مدرسه در جهت ارتقاء سطح بهداشت مدارس.

11. نظارت و کنترل مستمر و مداوم از فعالیتهای بهداشت مدارس.

12.تهيه مطالب آموزشي (پمفلت ،تراکت و............)وتوزيع بين دانش آموزان

13. غربالگری دانش آموزان بصورت سالیانه توسط پرسنل مراکز بهداشتی درمانی در مراکز ( این معاینات شامل اندازه گیری قد، وزن و BMI و رسم نمودار آن ، معاینه چشم از نظر میزان بینایی و بیماریهای چشم و معاینه گوش از نظر میزان شنوایی و بیماریهای آن و معاینه لثه و دندان ، پوست و مو، اختلالهای رفتاری مثل لکنت زبان و پرخاشگری ، شب ادراری و .... می باشد . این معاینات تماماً توسط بهورز یا کاردان منطقه صورت میگیرد . و سپس هر سه سال یکبار دانش آموزان معاینه شده توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی معاینه می شوند ( شامل کلاس اول یا بدو ورود به دبستان کلاس سوم ابتدایی ، کلاس اول راهنمایی و اول دبیرستان )

معاینات پزشک شامل بررسی ، سرو گردن ، بینی و سینوسها ، دهان و حلق ، و حنجره و قلب و عروق ، ریه و قفسه سینه ، اندازه گیری فشار خون ، بررسی ستون فقرات ، شکم ، دستگاه تناسلی و ادراری و ... است . لازم به ذکر است که تمامی معاینات و چگونگی آن در شناسنامه سلامت دانش آموزان وجود دارد .

* درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت کاردانان وبهورزان عهده دارامور مربوط به آموزش,معاینات دانش آموزان وارسال آمارمی باشند.

طرحهای دردست اجرا

1- طرح شیر درمدارس ابتدائی،راهنمايي ودبيرستان

2- طرح بلوغ دختران وپسران درمقطع راهنمائی ودبیرستان

3- طرح مکمل آهن یاری دردبیرستانهاومدارس راهنمايي دخترانه

4- طرح پیشگیری ازابتلا به بیماریهای پدیکلوزیس دانش آموزان سه مقطع

5- طرح واکسیناسیون توام دانش آموزان اول دبیرستان

6- طرح سنجش کودکان بدو ورودبه دبستان

7 - طرح توزیع شناسنامه سلامت دانش آموزان در بین کلیه مقاطع تحصیلی وآموزش چگونگی تکمیل آن به پزشکان و بهورزان و کاردانان دخیل در این امر

مطالب آموزش واحد

پیشگیری و درمان شپش

  Wprd   pdf پاور پوینت

Wprd pdf پاور پوینت

Wprd pdf پاور پوینت

Wprd pdf پاور پوینت

Wprd pdf پاور پوینت

Wprd pdf پاور پوینت

Wprd pdf پاور پوینت