واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان مه ولات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

-پرسنل واحد: خانم مفرد      
سطح تحصیلات        کارشناس بهداشت عمومی
 
- معرفی واحد:

آموزش سلامت: فرآیندی است که بین اطلاعات بهداشت و رفتار بهداشتی پلی برقرار میکند و در فرد ایجاد انگیزه می نماید تا اطلاعات موجود را به دست آورده و بکار بندد و از رفتارهای مضر دوری و عادات و رفتار سودمند در خود ایجاد نماید برای اینکه خود را سالم نگاه دارد.

- اهداف واحد:

 • توانمند سازی کارکنان نسبت به مفاهیم آموزش سلامت
 • توسعه نظام اطلاع رسانی آموزش سلامت
 • ایجاد و توسعه فعالیتهای بهداشتی در ادارات

- فعالیتهای اختصاصی واحد:

 • تعیین مشکلات بهداشتی منطقه تحت پوشش با همکاری سایر واحدها
 • اجرای برنامه های آموزشی برای گروههای مختلف با همکاری سایر واحدها
 • نظارت و ارزشیابی بیرونی بر کمیت و کیفیت خدمات آموزش سلامت در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و ارائه پسخوراند
 • تلاش در جهت جلب سایرمشارکتها در حمایت همه جانبه از برنامه های بهداشتی
 • همکاری و شرکت در کمیته های علمی و فنی شهرستان
 • نظارت بر توزیع مناسب نشریات آموزشی
 • ارایه خدمات کتابخانه ای و سمعی و بصری
 • تشکیل کمیته آموزش سلامت 

- طر ح های در دست اقدام :

 • آموزش نیرو های بسیجی
 • اردوی هجرت
 • آموزش داوطلبین سلامت ادارات  ونهضت سواد آموزی و کمیته امداد
 • جهاد کشاورزی  

- عملکرد واحد: قبلاً ارسال شده است

- برنامه عملیاتی: ضمیمه می باشد
 
فعالیتها ی هشت ماهه اخیر:
تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سال 87
 • همکاری و شرکت در برگزاری طرح آموزشی فراگیر ایدزبا حضور رابطین ادارات
 • تشکیل کمیته رسانه بر حسب موضوعات رسیده به کمیته
 • تهیه و تکثیر جزوههای آموزشی  وارسال آن به کلیه ادارات و نهادهای سطح شهرستان
 • برگزاری جلسات آموزشی در زمینه نحوه تکمیل فرمهای آماری
 • شرکت در کارگاههای بسیجیان و سالمندان وفرزند پروری زایمان طبیعی
 • برگزاری مراسم هفته ملی بدون دخانیات وفعالیتهای آموزشی مربوط به آن:جلسه آموزشی برای رابطین-کارگاه آموزشی برای کاردانهای منطقه-تهیه و توزیع پمفلت و تراکت آموزشی -پرده نویسی-و ارسال گزارش به استان
 • تهیه  فعالیتهای پیش بینی شده برای اجراو گزارش فعالیتهای اجرا شده طی هفته مقام زن و ارسال به استان به همراه مستندات
 • برگزاری مراسم هفته مبارزه با مواد مخدر به همراه فعالیتهای آموزشی :پمفلت،تراکت،پرده نویسی،شناسایی منطقه پر خطر و برگزاری کلاس آموزشی درخصوص بالا بردن سطح آگاهی با همکاری بهداشت روان
 • همکاری و شرکت در مراسم هفته جهانی شیر مادر، ارسال گزارشات به استان
 • نظارت بر فعالیتهای آموزشی مرتبط با مناسبتهای بهداشتی در واحدهای مختلف
 • ارائه خدمات مربوط به کتابخانه
 • انجام نیازسنجی بسیجیان و تهیه طرح درس مطالب آموزشی و ارسال به استان
 • همکاری و شرکت در طرح اردوی هجرت و برگزاری کلاسهای آموزشی طرح هجرت بسیجیان
 • شرکت وهمکاری در طرح واکسیناسیون هپاتیت ب
 • تشکیل کلاسهای داوطلبین سلامت ادارات و ارسال گزارش به ادارات به صورت ماهانه
 • برگزاری جلسات آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت مطابق مناسبتهای بهداشتی
 • همکاری و شرکت در فعالیتهای انجام شده روز ملی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان ودام و ارسال گزارش به استان
 • برگزاری کلاسهای آموزشی در رابطه بیماریهای زنان و روغن ها وچربیها درمراکز و خانه های بهداشت
 • برگزاری جلسه جهت تبادل نظر واحدهای ستادی درخصوص ارتقاء آگاهی های بهداشتی در بین ارگانها ونهادهای دولتی
 • برگزاری جلسه آموزشی به مناسبت روز سلامت زنان در پایگاه بسیج حضرت سکینه(س)
 • شرکت در جلسات وکارگاه  طرح آهن یاری مدارس
 • همکاری و شرکت در فعالیتهای انجام شده طی هفته جمعیت و ارسال گزارشات به استان
 • شرکت درجلسات کمیته های مختلف : مرگ مادر -ترویج تغذیه با شیر مادر- بهداشت محیط- مبارزه با بیماریها مدارس
 • همکاری جهت هماهنگی و پیگیری و تحویل و وصول مجلات بهورز و  راز بهزیستن( رابط مجلات)
 • همکاری و هماهنگی با ادارات مختلف جهت برگزاری جلسات  آموزشی در آنها (نهضت سواد آموزی کمیته امداد بسیج- برق)
 • هماهنگی و پی گیری مراسم هفته بهداشت دهان و دندان وارسال گزارش به استان
 • توزیع رسانه های آموزشی رسیده(مجله ,پوستر , پمفلت ,بروشور و....) از استان در مراکز و خانه های بهداشت و ادارات سطح شهرستان واعلام وصول آنها
 • رسیدگی و پاسخگویی نامه رسیده از سوی استان
 • نظارت بر آمار آموزش سلامت و جمع بندی آمار ماهیانه و ارائه پسخوراند به کاردانها
 • جمع آوری آمار مراکز و تحلیل آمار و نمودار کردن آمارها به صورت سه ماهه دوم, سوم و شش ماهه
 • بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی وخانه های بهداشت تحت پوشش و ارائه پسخوراند
 • توزیع پوستر و پمفلت ومطالب آموزشی ارسالی از استان به کلیه مراکز و اعلام وصول آنها به استان